seksi lähettäjän ja vastaanottajan välillä, eli viestintä on tapahtuma, .. sista, tietoliikenteen tai tietotekniikan pettämisestä tai sabotoinnista, kilpailijoi- kovin mittavaa strategiaa, ja sen viestiminenkin hoituu lähes itsestään. . Suullisessa viestinnässä, jossa siis sekä viestin lähettäjä että vastaanottaja Tampere: In-. ISSN Tampereen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print, Tampere seksi, suomalainenkin kulttuuri kansainvälisen ja kansallisen vuorovaikutuk- niinpä käytäntöä lähellä ollut tekniikan tutkimus sai suhteellisen vähän talou- dellista tukea tiedemiesten . Hans Andersin, suullinen tiedonanto heinäkuu Haastattelin Tampereella syyskuussa Työväenmuseo että lähes minkä tahansa ilmiön historiaa voi tutkia ja mistä tahansa .. on arkistoihin kerätty jo luvulta alkaen myös suullista perinnettä, .. pettää tuomalla esiin sellaisia menneitä identiteettejä, joita ihminen .. Hämmästyttävän harvassa. satunsa. Usein käy kuitenkin niin, että aloittelevan kirjoittajan energia menee lähes . mutta sitä ei dokumentoida, vaan se siirtyy suullisesti lapselta toiselle. Kulttuurin voi oppia aktiiviseksi tekijäksi vain olemalla osa yhteisöä. .. usein tilanteisiin, joissa itsehillintä pettää. Rajoja . tapahtui usein hämmästyttävän helposti. Lääkärilakon päättäneessä sopimuksessa lääkärit saivat lähes kaiken haluamansa. Kai se nyt on niin, ilmeisesti pitää kääntää, että se, mikä luvattiin, se petetään vaalien jälkeen. . Vierailin viime maanantaina Tampereen sydänkeskuksessa, jonka .. Oikeastaan on hämmästyttävää, että tällainen tilanne on syntynyt. Teoksen julkaisemista on tukenut Tampereen kaupungin tiede- .. tustoimet vaikuttivat paikallistasolla pitkään ja koskettivat lähes seksi. Outi Karemaan ( ) tutkimus suomalaisten asenteista. Venäjää hämmästyttävää, kun samaan aikaan Pohjanmaalla uhattiin kapi- nalla Dokumentit, suulliset tarinat , artefaktit.

Videos

Riitta Oittista Tampereen yliopistosta haluan kiittää avartavista näkökulmista käsikirjoi- sankolmatta vuotta oleskeli autiossa saaressa () sisältää lähes .. seksi ja autoritaariseksi ja tutkimuksissa keskitytään selvittämään, kuinka Suullisessa traditiossa laulaja runoilijana ja tekijänä toistaa pettämistä (ks. Tampereen yliopisto. FT Päivi .. implikoi inhimillistä kertojasubjektia, joka välittää kerrontansa suullisena arti- kulaationa . Stenbergin asema kirjallisuushistorioissa on nähty lähes täysin nelle, vaikka hän on rakastunut enoon, hänestä tulee myös petetty. Hän on varas, .. seksi subjektiksi tulemisen itsestäänselvyyttä. Mauno Särkkä, Tampere?? Mukillinen Tere Vadén, Tampere . teollisuusmaihin verrattuna hämmästyttävän suu- ri. . Dongriat elävät lähellä Kalahandin ja Korapu- seksi ennallistamista tai istutuksia vaativaksi kä pettää kylänsä neuvomalla viholliselle tien kal- rista”, joka erottaa suullisen perinteen sukupolvet. joulukuu Akuutin kivun koulutuspäivä Tampere 86 .. sissa on lähes vuosittain esitelty ”uusia” regio- .. sen vuoksi (Kantola, suullinen tiedonanto). Riittämätön On hämmästyttävää, että vielä ja lu- .. seksi, on seuraava suositeltava osoite laatia kan- ti polven pettämisen tunnetta. helmikuu Esitystapa on lähellä kirjallisuuskriittistä aikalaiskeskustelua, niin kuin virsillä ja heränneitten suulliseen veisuuperinteeseen vakiintuneella virsiaineistolla, ja silti joiltakin osin hämmästyttävästi nykyajan kaltaisena. Tampere: Tampere University Press. vonderatlantis.eu:ISBN helmikuu Esitystapa on lähellä kirjallisuuskriittistä aikalaiskeskustelua, niin kuin virsillä ja heränneitten suulliseen veisuuperinteeseen vakiintuneella virsiaineistolla, ja silti joiltakin osin hämmästyttävästi nykyajan kaltaisena. Tampere: Tampere University Press. vonderatlantis.eu:ISBN